PODD
In een PODD communicatie boek zijn symbolen op een dergelijke manier georganiseerd dat zij
gebruikt kunnen worden voor alledaagse communicatie. De boeken gaan van negen plaatjes per
pagina tot honderd plaatjes per pagina. Voor ieder communicatieniveau is er een passend boek. Ook
voor mensen die een visuele beperking hebben, of die een beperking hebben in de motoriek is er een
passend boek. Het boek stelt mensen in staat om alles te zeggen wat zij zeggen willen, ieder op hun
eigen niveau. De boeken zijn opgedeeld in “hoofdstukken” ieder hoofdstuk bevat passende
vocabulaire. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk “er is iets mis” staan woorden die de gebruiker in staat
stelt te vertellen wat er mis is. Hier zijn woorden opgenomen als pijn, jeuk, moe, chagrijnig, dorst etc.
Tevens kan er tevens kan er worden doorgelinkt naar bijvoorbeeld lichaamsdelen of voedsel om
bijvoorbeeld aan te geven waar men pijn heeft of wat men graag wil eten of drinken.
De afkorting PODD staat voor Pragmatic Organised Dynamic Display. Pragmatic staat voor het feit
dat het in iedere dagelijkse situatie gebruikt kan worden. Organised staat voor de manier waarop de
symbolen/woorden zijn georganiseerd. Dynamic staat voor het feit dat het boek dynamisch is. Ieder
boek wordt aangevuld met de woorden die de gebruiker nodig heeft. Hierbij valt te denken aan
specifieke personen of specifieke acitviteiten. Display staat voor de vorm waarin het gegoten is. PODD
is er in een low tech versie (boek) en een high tech versie (spraakcomputer, spraakcomputer etc) In
eerste instantie wordt er gestart met een boek. Als de gebruiker eenmaal goed bekend is met het boek
en weet hoe het werkt kan er over gegaan worden tot de aanschaf van een high tech optie. Het één
kan overigens niet zonder het ander. Computers hebben accus die leeg kunnen gaan, computers doen
het soms gewoon niet en computers neem je niet altijd overal mee naar toe (bijv. zwembad etc) De
gebruiker is degene die kiest welke vorm hij of zij gebruikt. Het één is niet beter dan het ander. Het één
vult het ander aan.
PODD is een volledig taal systeem. Net als iedere taal moet deze taal worden aangeleerd. Gebruikers
leren deze taal doordat de mensen die om de gebruiker heen staan het voordoen. Dit noemen we
modelen. De omgeving van de gebruiker is dus belangrijk. Deze omgeving moet getraind worden in
het gebruik van PODD. Zij zijn verantwoordelijk van het juist aanleren van het gebruik van PODD. Als
zij het verkeerd voordoen, zal de gebruiker het verkeerd leren en niet tot volledige autonome
communicatie komen.
Er zijn verschillende PODD boeken, ieder boek heeft een verschillend aantal plaatjes. Per gebruiker zal
er gekeken moeten worden naar een passend boek. Voor vragen en advies met welk boek te starten
kunt u contact opnemen met TalkActive. Voor informatie over leveringstijden en het opvragen van
een offerte kunt u contact opnemen met TalkActive.

Copyright © 2015 by "TalkActive"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@talkactive.nl