• "I Have Something to say!”

    TalkActive | PODD boeken | Ellen Elings

Veel gestelde vragen

Hieronder staan antwoorden op vragen die veel gesteld worden, heb je een andere vraag of zijn zaken niet duidelijk, neem gerust contact met ons op.

Wat is PODD eigenlijk, wat is de gedachte erachter?

Er zijn vele methodieken voor kinderen die niet kunnen spreken. PODD is een unieke methode waarmee kinderen (en volwassenen) in staat worden gesteld om autonoom te communiceren. De opbouw en de volledigheid van PODD biedt kinderen de mogelijkheid om te zeggen wat ZIJ willen zeggen, tegen wij ZIJ dat willen zeggen en wanneer ZIJ het willen zeggen.

Er staan zoveel woorden in het boek, hoe leer ik dat en hoe leer ik dit mijn kind of mijn cliënt.

PODD is een taal, daarin is PODD uniek. Een kind leert PODD door net als bij de gesproken taal, de PODD taal aan te bieden aan het kind door met het kind te praten met het boek. Dit noemen wij modellen. Wij gaan er hierbij vanuit dat het kind de taal gaat leren. Dat is onze basishouding. Doen we dit niet dan is de kans groot dat het kind de taal inderdaad niet zal leren.

Bij PODD begin je altijd met een volledig boek met alle woorden die daarin staan. Je kunt het gebruik van PODD rustig op je eigen tempo opbouwen. Zie het als een leren van een vreemde taal. Wanneer je begint met het leren van bijvoorbeeld de Spaanse taal, dan spreek je ook niet binnen drie maanden de taal vloeiend. Het gebruik van PODD gaat op eenzelfde manier.

Mijn kind heeft zo’n laag niveau, daar is PODD vast niet geschikt voor.

Ieder kind heeft iets te vertellen. Er is dus voor ieder kind een geschikt PODD boek. Daarnaast gaan wij er vanuit dat je pas het niveau van een kind kunt bepalen wanneer het kind over het juiste communicatiemiddel beschikt. TalkActive kijkt mee naar de behoeften van een kind en past daar het aanbieden van PODD op aan.

Hoe wordt er gekeken met welk boek een kind zou moeten starten?

Er wordt in eerste instantie gekeken naar de geschatte passieve woordenschat, de motoriek en de visuele mogelijkheden van een kind. Op basis daarvan wordt een boek gekozen. Omdat de opbouw van de boeken vrijwel hetzelfde is kan er makkelijk worden geswitched tussen de boeken mocht het boek “te makkelijk” of “te moeilijk” blijken te zijn.

Is er naast de boeken ook een PODD spraakcomputer?

Ja er is ook een digitale vorm van de PODD boeken beschikbaar. Echter bij PODD kan de computer niet zonder het boek en wordt er altijd met een boek gestart. De reden hiervoor is dat een computer niet in alle gelegenheden de juiste keuze is, denk hierbij aan het strand of het zwembad. Daarnaast kiezen wij niet voor de vorm die het kind gebruikt. Wanneer het kind toe is aan het gebruik van een spraakcomputer bieden wij dit net als het boek aan door het zelf te gebruiken. Het kind kiest zelf welke zij zelf willen gebruiken. De praktijk leert dat dit niet altijd de computer is.

Kun je niet direct starten met het gebruik van een spraakcomputer, een boek is zo omslachtig?

Nee, bij PODD starten we altijd met een boek. Dit lijkt soms omslachtig, maar is wel wat veel kinderen nodig hebben. Het gebruik van een boek vertraagd je taal en een kind leert dat communiceren wederkerig is.

Wat als er binnen het KDC of op school eigenlijk geen tijd is voor extra dingen.

TalkActive is van mening dat communicatie niet iets extra’s is. Communicatie is een basisbehoefte. Ieder mens heeft recht op communicatie. Wat voor zin heeft het om een kind iets te leren als het kind er niet over kan praten.

TalkActive begrijpt wel dat de begeleiders op een KDC of de leerkrachten op een school het druk hebben dat het leren van de PODD taal extra druk geeft. Daarom bieden wij diverse manieren van ondersteuning binnen een school. Zo bieden wij onder andere advies over specifieke situaties binnen een groep en begeleiden wij in de praktijk.

Wat als het kind helemaal niet kijkt of niet geïnteresseerd lijkt.

PODD is een taal, daarom geven we kinderen ruim de tijd de taal te leren. Denk eens aan een baby. Wanneer een baby geboren wordt bieden we het vanaf het allereerste moment taal aan. Een baby heeft geen taal en begrijpt op dat moment de taal niet en reageert er ook niet op. We geven deze baby minimaal 1,5 jaar de tijd onze taal te leren.

De kinderen die de PODD taal leren hebben vaak extra uitdagingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verstoorde prikkelverwerking. Wij verwachten van deze kinderen, net als de bij een baby, in eerste instantie dus niets. Net als bij een baby gaan we niet na drie maanden inschatten of het kind de taal gaat leren. We wachten geduldig af en modellen zo goed als mogelijk de taal die we van het kind verwachten.

Wat als het kind het boek wegduwt en er niks van wil weten.

Bij de vorige vraag gaven we aan dat we van het kind in eerste instantie niets verwachten. Vraag jezelf af of jij je hieraan houdt. Vraag je het kind bijvoorbeeld om te kijken naar het boek, of verwacht je op een bepaalde manier dat het kind aangeeft dat ze het gebruik van het boek begrijpt. Mocht dit het geval zijn dan kan het zijn dat je het kind iets vraagt wat het op dat moment nog niet kan.

Ga terug naar het “slechts” modellen van de PODD taal zonder daarbij iets te verwachten van het kind. Denk weer terug aan de baby, je praat tegen de baby en je verwacht daarbij niet dat het kind laat blijken dat het je begrijpt of dat het naar jou kijkt als je praat. Toch ga je er vanuit dat de baby zal leren spreken.

Het kind dat de PODD taal leert zal vanzelf leren wat het met het boek kan en het minder afwijzen. Tot die tijd modellen wij en wachten wij rustig af.

PODD is een communicatiesysteem voor kinderen die niet kunnen spreken. Als je niet kunt praten, maar je hebt wel iets te vertellen, dan kan het leven behoorlijk frustrerend zijn. TalkActive biedt iedereen een kans op communicatie door middel van het (Pragmatic Organisation Dynamic Display) PODD-communicatiesysteem. TalkActive levert dienstverlening op het gebied van PODD.