• Praten kan ik niet....., maar communiceren wil ik wel!

    TalkActive | PODD boeken | Ellen Elings
TalkActive | PODD boeken | Ellen Elings

Begeleiding en advies

Uitgangspunt van TalkActive is om iedereen een kans te bieden op volledige communicatie. TalkActive biedt alle dienstverlening om implementatie van een PODD te laten slagen. Heeft u als logopedist geen tijd om een boek voor een kind te maken en/of te personaliseren, heeft u als professional wel de cursus gevolgd, maar loopt u in de begeleiding van een kind ergens tegenaan, heeft u als leerkracht of docent in uw klas of in uw praktijk een kind waarvan u denkt dat de PODD methode zou kunnen werken, maar heeft u onvoldoende kennis van PODD, dan biedt TalkActive uitkomst.

Advies

PODD is een taal, het implementeren van deze taal vraagt een bepaalde aanpak. TalkActive biedt afhankelijk van de vraag training op locatie. Afhankelijk van de kennis van de professionals geeft TalkActive advies als trajecten niet goed lopen of bieden zij een volledig traject als er geen geschoolde professionals zijn.

Personalisatie

Een PODD traject wordt altijd gestart met een standaard boek. Wanneer duidelijk is welk boek het beste bij het kind past is het belangrijk dat het boek goed wordt gepersonaliseerd. Hiermee bedoelen we dat de woorden die het kind nodig heeft en die niet in het boek staan worden toegevoegd aan het boek. Het maken van een PODD boek en het personaliseren nemen erg veel tijd in beslag. Om ouders, logopedisten en andere professionals hierin te ontlasten biedt TalkActive deze dienstverlening.

Pro actief

Een gevleugelde uitspraak van Gayle Porter is: “language is messy”. Daarom is ook geen enkel implementatie traject gelijk. TalkActive is pro actief en denkt mee in alle vormen van oplossingen en dienstverlening. Geen vraag is vreemd, oplossingen altijd flexibel!

PODD is een communicatiesysteem voor kinderen die niet kunnen spreken. Als je niet kunt praten, maar je hebt wel iets te vertellen, dan kan het leven behoorlijk frustrerend zijn. TalkActive biedt iedereen een kans op communicatie door middel van het (Pragmatic Organisation Dynamic Display) PODD-communicatiesysteem. TalkActive levert dienstverlening op het gebied van PODD.