PODD - TalkActive
TalkActive | PODD boeken | Ellen Elings
TalkActive | PODD boeken | Ellen Elings

PODD

In een PODD communicatieboek zijn symbolen op een dergelijke manier georganiseerd dat zij gebruikt kunnen worden voor alledaagse communicatie. De boeken gaan van negen plaatjes per pagina tot honderd plaatjes per pagina. Voor ieder communicatieniveau is er een passend boek. Ook voor mensen die een visuele beperking hebben, of die een beperking hebben in de motoriek is er een passend boek. Het boek stelt mensen in staat om alles te zeggen wat zij zeggen willen, ieder op hun eigen niveau. De boeken zijn opgedeeld in categorieën iedere categorie bevat passende vocabulaire bij het onderwerp van die categorie. Bijvoorbeeld in de categorie “er is iets mis” staan woorden die de gebruiker in staat stelt te vertellen wat er mis is. Hier zijn woorden opgenomen als pijn, jeuk, moe, chagrijnig, dorst etc. Passend bij het communicatieniveau bevatten de categorieën ook werkwoorden.

Tevens kan er tevens kan er worden doorgelinkt naar bijvoorbeeld lichaamsdelen of voedsel om bijvoorbeeld aan te geven waar men pijn heeft of wat men graag wil eten of drinken.

Pragmatic Organised Dynamic Display

De afkorting PODD staat voor Pragmatic Organised Dynamic Display. Pragmatic staat voor het feit dat het in iedere dagelijkse situatie gebruikt kan worden. Organised staat voor de manier waarop de symbolen/woorden zijn georganiseerd. Dynamic staat voor het feit dat het boek dynamisch is. Ieder boek wordt aangevuld met de woorden die de gebruiker nodig heeft. Hierbij valt te denken aan specifieke personen of specifieke activiteiten. Display staat voor de vorm waarin het gegoten is. PODD is er in een low tech versie (boek) en een high tech versie (spraakcomputer, spraakcomputer etc) In eerste instantie wordt er gestart met een boek. Als de gebruiker eenmaal goed bekend is met het boek en weet hoe het werkt kan er over gegaan worden tot de aanschaf van een high tech optie. Het één kan overigens niet zonder het ander. Computers hebben accu’s die leeg kunnen gaan, computers doen het soms gewoon niet en computers neem je niet altijd overal mee naar toe (bijv. zwembad etc). De gebruiker is degene die kiest welke vorm hij of zij gebruikt. Het één is niet beter dan het ander. Het één vult het ander aan.

Taalsysteem

PODD is een volledig taalsysteem. Net als iedere taal moet deze taal worden aangeleerd. Gebruikers leren deze taal doordat de mensen die om de gebruiker heen staan het voordoen. Dit noemen we modellen. De omgeving van de gebruiker is dus belangrijk. Deze omgeving moet getraind worden in het gebruik van PODD. Zij zijn verantwoordelijk van het juist aanleren van het gebruik van PODD. Als zij het verkeerd voordoen, zal de gebruiker het verkeerd leren en niet tot volledige autonome communicatie komen.

Er zijn verschillende PODD boeken, ieder boek heeft een verschillend aantal plaatjes. Per gebruiker zal er gekeken moeten worden naar een passend boek. Voor vragen en advies met welk boek te starten kunt u contact opnemen met TalkActive. Voor informatie over leveringstijden en het opvragen van een offerte kunt u contact opnemen met TalkActive.

PODD is een communicatiesysteem voor kinderen die niet kunnen spreken. Als je niet kunt praten, maar je hebt wel iets te vertellen, dan kan het leven behoorlijk frustrerend zijn. TalkActive biedt iedereen een kans op communicatie door middel van het (Pragmatic Organisation Dynamic Display) PODD-communicatiesysteem. TalkActive levert dienstverlening op het gebied van PODD.